javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;

Kominické práce
Vlček Tomáš
Bílov 170
743 01 Bílov

Mob. : 603 585 710
Tel. : 556 411 228

mapa
ukázat na mapě

logo CECH KOMINÍKŮ
roh   roh
 

REVIZE A KONTROLY

Provádíme revize a kontroly spalinových cest, jak výchozí před uvedením spalinové cesty do provozu, tak periodické u stávajících objektů. V případě, že máme se zákazníkem trvalou smlouvu, provádíme prohlídky pravidelně v intervalech, které jsou dány zákonem. Odpadne Vám tak starost o tuto povinnost.

Revizní zprávy jsou prováděny jako součást kompletního zhodnocení celé spalinové cesty:

 • výchozí revizní zpráva
  Při vyhotovení nové spalinové cesty nebo při připojování či výměně spotřebiče, je nutné tuto zprávu vystavit dle vyhl. č. 111/1981 Sb
 • periodická revizní zpráva
  Pro periodické revize spalinových cest dle vyhlášky č. č.111/1981 sb. Součástí periodické revize je i prohlídka a čištění.

POSOUZENÍ SPALINOVÉ CESTY

Protokol o provedené prohlídce komína před uvažovaným připojením spotřebiče. 

KDY

 • před připojením nového spotřebiče
 • při výměně spotřebiče

PODMÍNKY

 • znát, jaký spotřebič (typ, tepelný výkon, palivo)
 • zabezpečení přístupu do prostor bezprostředně souvisejících s komínem (místnost kudy prochází, kde jsou umístěna komínová dvířka, přístup na střechu, na komín)

PLATNOST

 • může provádět kominík s platným živnostenským listem odpovídající této činnosti
 • revizní technik s platným živnostenským listem odpovídajícím této činnosti
 • firma s platným živnostenským listem odpovídajícím této činnosti

CENÍK

 • výpočet spalinové cesty 300,- Kč
 • komínový průduch 600,- Kč
 • tlaková zkouška komínového průduchu 500,- Kč
 • doprava

 
roh   roh

 

img 2007 © copyright WebCzech ; powered by Webmaster Creativ ; design by BENNI img