javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;

Kominické práce
Vlček Tomáš
Bílov 170
743 01 Bílov

Mob. : 603 585 710
Tel. : 556 411 228

mapa
ukázat na mapě

logo CECH KOMINÍKŮ
roh   roh
 

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ A KOUŘOVODŮ

Lhůty pro čištění, případně kontrolu stavu komínů určuje vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů:
kotle na plynná paliva : výkon do 50 kW - 2× ročně, nad 50 kW - 4× ročně
u nevložkovaných komínů na tuhá paliva 6x ročně
kotle na tuhá a kapalná paliva 4× ročně
Orientační cena: 80- 120,-Kč za 1 komín

Co je čištění ?

Dle vyhlášky č.111/1981 Sb. je povinen vlastník, správce a uživatel budov, jiných objektů včetně rekreačních, zajistit čištění a kontrolu komínů prostřednictvím odborné firmy ve stanovených lhůtách. Čištění komínů je mechanické odstranění produktu spalování (pevné částice spalin), které se vlivem provozu spotřebiče uchytily na vnitřní straně spalinové cesty a případné odstranění kondenzátů z kondenzátní jímky. Spalinová cesta představuje systém, který zajišťuje bezpečný odvod spalin do volného ovzduší, a to od spalinového hrdla spotřebiče, až po ústí komínu. Kontrola komínu není vyčištění spalinové cesty, ale odborné posouzení celkového stavu spalinové cesty a kontrola požární bezpečnosti objektu vzhledem ke stavebnímu provedení komínů a umístění hořlavých součástí stavby.

Čištěním se rozumí: zprůchodnění komínového průduchu, odstranění vrstvy sazí a kondenzátů (tak, aby bylo dosaženo původní světlosti průduchu), odstranění sazí z půdice komínového průduchu, kontrola, popřípadě zprůchodnění výpustného otvoru pro odtok kondenzátu včetně potrubí, odpuštění kondenzátu z kondenzátní jímky apod. Posouzením se rozumí : zjištění stavebního stavu spalinové cesty (stav použitého materiálu a provedení, vlhkost zdiva apod.), zjištění těsnosti spalinové cesty, případná kontrola komínovou kamerou, kontrola požární bezpečnosti, kontrola odstranění závad z předešlé prohlídky apod.výkon do 50 kW - 6× ročně, nad 50 kW -


 
roh   roh

 

img 2007 © copyright WebCzech ; powered by Webmaster Creativ ; design by BENNI img